UDDANNELSE | AOF Region Nordjylland
0
DE DRØMME
VI DELER
SAMLER OS

AOF
UDDANNELSE

Uddannelse er en afdeling under AOF Region Nordjylland og består af to skoler, henholdsvis OBU/Ordskolen og FVU/Forberedende Voksen Undervisning. Uddannelsesafdelingen har lokaler i Nørresundby, Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring. Vi underviser også rundt om i Nordjylland og du har derfor mulighed for at deltage i undervisning i dit nærområde.

Fokus

OBU/Ordskolen tilbyder undervisning til voksne, som enten er ordblinde eller som ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne. Ordskolens undervisningsforløb er fokuseret på ordblinde voksne. Det kan være svært at begå sig i samfundet, hvis du er ordblind og har problemer med at forstå breve fra det offentlige, sms’er fra venner og familie eller skilte i bybilledet, men med hjælp fra vores ordblindeundervisning kan du forbedre dine læse- og skrivefærdigheder, så du kan opnå enten at blive mere selvstændig i hverdagen eller blive parat til påbegynde din drømmeuddannelse – vi står klar til at hjælpe dig.

FVU tilbyder forberedende voksen undervisning , hvor du inden for dansk, matematik, engelsk og IT blandt andet kan få hjælp til at forbedre, genopfriske eller forberede dine færdigheder til at påbegynde uddannelse. Vi tilbyder flere slags undervisningsforløb, såsom forløb særligt for voksne med dansk som andetsprog, hvor forløbet bliver indrettet efter målgruppens behov, eller forløb særligt til medarbejdere på virksomheder, hvor fokus er på udvikling eller opkvalificering af medarbejdernes kompetencer.

Praksis
OBU/Ordskolen tilbyder ordblindeundervisning, som skræddersyes efter dine behov. I undervisningen introducerer vi dig for forskellige værktøjer, blandt andet programmer og apps, der kan hjælpe dig med at blive bedre til at læse, skrive og regne. Vi tilbyder ordblindeundervisning inden for både dansk og matematik, hvor vi selvfølgelig tager højde for dine udfordringer, så du fx har tid nok til at indlære den basale forståelse for tal og bogstaver og dernæst de basale matematiske og danskfaglige færdigheder.

FVU tilbyder fem forskellige undervisningstyper FVU Start, FVU Dansk, FVU Matematik, FVU Digital samt FVU engelsk. Inden for de forskellige undervisningstyper er der trin, du skal gennemføre for at kunne påbegynde et nyt FVU forløb.

Kompetenceudvikling for kommunale dagplejere
Se folden her
kompetenceudvikling for kommunale dagplejere VHK

Læs mere om vores aktiviteter

FVU START

Aktivitet

FVU Start er et undervisningstilbud til dig med dansk som andetsprog, og i modulet arbejder du med det danske sprog og matematiske begreber.

FVU DANSK

Aktivitet

FVU Læsning er for dig, der har brug for at blive bedre til at læse, stave og skrive. Det er meget vigtigt for os, at du kan bruge undervisningen, og derfor tager vi altid udgangspunkt i dine ønsker og forudsætninger.

FVU MATEMATIK

Aktivitet

FVU Matematik er for dig, der ønsker at blive bedre til at arbejde med tal, fordi du skal bruge det i en uddannelse eller for din egen skyld, så du fx kan hjælpe dine børn bedre med lektierne.

FVU DIGITAL

Aktivitet

FVU ENGELSK

Aktivitet

ORDSKOLEN

Aktivitet

MEDARBEJDERE

Aktivitet