UDDANNELSE | AOF Vendsyssel
0
DE DRØMME
VI DELER
SAMLER OS

AOF
UDDANNELSE

Uddannelse er en afdeling under AOF Center | Vendsyssel og består af to skoler henholdsvis Ordskolen og Dansk & Matematik. Uddannelsesafdelingen har lokaler i Brønderslev og Hjørring, men vi underviser også rundt om i Vendsyssel, og du har derfor mulighed for at deltage i undervisning i dit nærområde.

Fokus
Vi tilbyder undervisning til voksne, som enten er ordblinde eller som ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne. Ordskolens undervisningsforløb er fokuseret på ordblinde voksne. Det kan være svært at begå sig i samfundet, hvis du er ordblind og har problemer med at forstå breve fra det offentlige, sms’er fra venner og familie eller skilte i bybilledet, men med hjælp fra vores ordblindeundervisning kan du forbedre dine læse- og skrivefærdigheder, så du kan opnå enten at blive mere selvstændig i hverdagen eller blive parat til påbegynde din drømmeuddannelse – vi står klar til at hjælpe dig.

Dansk & Matematik tilbyder forberedende voksenundervisning (FVU), hvor du inden for dansk og matematik blandt andet kan få hjælp til at forbedre, genopfriske eller forberede dine færdigheder til at påbegynde uddannelse. Vi tilbyder flere slags undervisningsmoduler, såsom moduler særligt for voksne med dansk som andetsprog, hvor modulet bliver indrettet efter målgruppens behov, eller moduler særligt til medarbejdere på virksomheder, hvor fokusset er på udvikle eller opkvalificere medarbejdernes kompetencer.

Praksis
Ordskolen tilbyder ordblindeundervisning, som skræddersyes efter dine behov, og i undervisningen introducerer vi dig for forskellige værktøjer, blandt andet programmer og apps, der kan hjælpe dig med at blive bedre til at læse, skrive og regne. Vi tilbyder ordblindeundervisning inden for både dansk og matematik, hvor vi selvfølgelig tager højde for dine udfordringer, så du fx har tid nok til at indlære den basale forståelse for tal og bogstaver og dernæst de basale matematiske og danskfaglige færdigheder.

Dansk & Matematik tilbyder fire forskellige undervisningsmoduler FVU Start, FVU Dansk, FVU Matematik og FVU Erhverv. Inden for de forskellige undervisningsmoduler er der trin, du skal gennemføre for at kunne påbegynde et nyt FVU modul.

Kompetenceudvikling for kommunale dagplejere
Se folden her
kompetenceudvikling for kommunale dagplejere VHK 

Læs mere om vores aktiviteter

FVU START

Aktivitet

FVU Start er et undervisningstilbud til dig med dansk som andetsprog, og i modulet arbejder du med det danske sprog og matematiske begreber.

FVU DANSK

Aktivitet

FVU Læsning er for dig, der har brug for at blive bedre til at læse, stave og skrive. Det er meget vigtigt for os, at du kan bruge undervisningen, og derfor tager vi altid udgangspunkt i dine ønsker og forudsætninger.

FVU MATEMATIK

Aktivitet

FVU Matematik er for dig, der ønsker at blive bedre til at arbejde med tal, fordi du skal bruge det i en uddannelse eller for din egen skyld, så du fx kan hjælpe dine børn bedre med lektierne.

FVU DIGITAL

Aktivitet

FVU ENGELSK

Aktivitet

ORDSKOLEN

Aktivitet

MEDARBEJDERE

Aktivitet