SPROGSKOLEN | AOF Region Nordjylland
0
De drømme
vi deler
samler os

AOF
SPROGSKOLEN

Nøglen til det gode liv i Danmark er det danske sprog og på Sprogskolen underviser vi udlændinge i dansk. Hvad enten man er flygtning, arbejder i en dansk virksomhed, eller er studerende, kan vi tilrettelægge undervisning, der passer den enkelte.

Fokus
At blive integreret i det danske samfund er krævende. Det kræver, at man kan følge med i sine børns skolegang, det kræver at man kan begå sig i vores lands mange regler og normer. Det kræver, at man kan følge med i debatten. Det kræver, at man kan finde et job og forsørge sig selv. Derfor det er vores største opgave at tilbyde vores kursister forløb, hvor de både lærer om det danske sprog og det danske samfund, så de er rustet bedst muligt til at integrere sig og skabe et nyt liv i Danmark.

Praksis
Sprogskolens undervisning er fleksibel, og som kursist er det muligt at gå i skole om dagen eller om aftenen, så der er mulighed for at passe arbejde, studier og familieliv. Vi er en prøveafholdende skole på Danskuddannelserne. Efter en grundig visitation bliver nye kursister indplaceret på en af de tre danskuddannelser på baggrund af blandt andet uddannelsesniveau. Sprogskolens engagerede og professionelle undervisere er klar til at hjælpe vores kursister på vej gennem danskuddannelsen og frem til den endelige eksamen, som vi afholder to gange om året. Alle tre uddannelser er bygget op omkring moduler, der hver især afsluttes med en test. Hele uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor der gives karakterer ud fra 12-skalaen.

På Sprogskolen udbyder vi også et særligt forløb: Dansk på arbejdspladsen. Her tilrettelægger vi, i samarbejde med virksomheden, intensive forløb til udenlandske praktikanter, medarbejdere eller IGU-elever. Vi har fx undervist hos BHJ a/s i Løkken, Hicon i Hjallerup og Føtex i Brønderslev.

LÆS MERE OM VORES AKTIVITETER

REGLER OM DANSKUDDANNELSERNE

Aktivitet

DANSKUDDANNELSERNE

Aktivitet

Formålet med uddannelsen er, at du opnår et dansksprogligt niveau, der gør det lettere at deltage aktivt i det danske samfund. På Danskuddannelse 1 lærer du at tale og forstå dansk, at læse og skrive simple tekster samt navigere rundt i det danske samfund.

PRØVER I DANSKUDDANNELSERNE

Aktivitet

Danskuddannelserne består af fire prøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

DANSK PÅ ARBEJDSPLADSEN

Aktivitet

Sprogskolen tilbyder også særligt tilrettelagte undervisningsforløb, der giver udenlandske medarbejdere et sprogligt løft, og gør arbejdsdagen lidt lettere for alle parter.

MEDARBEJDERE

Aktivitet