AOF Vendsyssel | AOF Vendsyssel
0

Pressemeddelelse:

AOF Center Vendsyssel overtager store dele af AOF Nordjyllands kursusaktivitet

Information til kursister hos konkursramte AOF Nordjylland.

Af pressemeddelelse fra den 25. september 2023 fremgik, at alle AOF Nordjyllands aktiviteter pga. konkurs blev suspenderet indtil den 9. oktober 2023.

AOF Nordjylland under konkurs har nu indgået en aftale med AOF Center Vendsyssel om overdragelse af alle de kursusaktiviteter, som henhører under aftenskolen/folkeoplysningen, og som er blevet påvirket af konkursen.

Derfor vil de omhandlede kursister blive tilbudt at afvikle deres kursusaktivitet uden at skulle betale ny kursusudgift, idet det dog i enkelte tilfælde kan blive nødvendigt at ændre tidspunkt eller sted eller lave mindre justeringer af kursusindholdet.

Kursisterne vil blive kontaktet af AOF Center Vendsyssel med nærmere oplysninger om vilkårene for tilbuddet i den nærmeste fremtid, og henvendelser herom skal fremadrettet ske til AOF Center Vendsyssel.

For yderligere oplysninger, kontakt AOF Center Vendsyssel:

TLF Nr.: 98 28 28 98

Mail: info@aof-vendsyssel.dk


AOF
VENDSYSSEL

Vi driver daghøjskolen, hvor voksne i alle aldre og af forskellig nationalitet undervises og opkvalificeres fagligt – og aftenskolen, hvor vi tilbyder et bredt udvalg af kurser og foredrag til seniorer og fritidsfolket.

I de senere år har vi udvidet vores aktiviteter med åbningen af de socialøkonomiske virksomheder CAFE KOX i Brønderslev i november 2013 og RÅVAREMARKEDET i Hjallerup i april 2015. Begge steder beskæftiger mennesker på kanten af jobmarkedet i praktikforløb med fokus på faglig og personlig og social kompetenceudvikling.

Vores primære aktiviteter foregår i Brønderslev, Grønnegade 15 og i Hjørring, Strømgade 4.

Vi har desuden aktiviteter i Hjallerup, Søndergade 31 samt på lokale adresser rundt omkring i Vendsyssel.

 

 

MERE AOF INFORMATION

AFTENSKOLEN

Afdeling

Aftenskolen er en afdeling under AOF Vendsyssel, og vores afdeling er centreret om folkeoplysning, hvor vi tilbyder forskellige kurser og foredrag til alle. Folkeoplysning bygger på et ønske om at skabe mulighed for, at mennesker kan dygtiggøre sig, udvikle sig og indtage en aktiv plads i vores samfund. Oplysning – både fagligt og personligt – er afgørende for, at vi som mennesker kan imødekomme og flytte os med de forandringer, som hele tiden sker i verdenen omkring os. Det handler om at udvide horisonter, om at leve i et demokratisk samfund, om at dele sine synspunkter med andre.

UDDANNELSE

Afdeling

Uddannelse er en afdeling under AOF Vendsyssel, og vores afdeling består af to skoler henholdsvis Ordskolen og Dansk & Matematik. Uddannelsesafdelingen har hovedsæde i Brønderslev, men vores skoler er rundt om i Vendsyssel, og du har derfor mulighed for at deltage i undervisning i dit nærområde. Vi tilbyder undervisning til voksne, som enten er ordblinde eller som ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne.

SPROGSKOLEN

Afdeling

Sprogskolen er en afdeling under AOF Vendsyssel. Nøglen til det gode liv i Danmark er det danske sprog, og i Sprogskolen underviser vi udlændinge i dansk. Hvad enten man er flygtning, arbejder i en dansk virksomhed, eller er studerende, har vi undervisning, der passer den enkelte.

SOCIALØKONOMIEN

Afdeling

SOCIALØKONOMIEN er en afdeling under AOF VENDSYSSEL, og vores afdeling består af to socialøkonomiske virksomheder henholdsvis CAFE KOX i Brønderslev og RÅVAREMARKEDET i Hjallerup. Vi tilbyder praktikforløb til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, som er størstedelen af vores medarbejdere – og derfor en meget vigtig del af vores socialøkonomiske virksomheder.

Om os

Afdeling

Læs mere om AOF Vendsyssel