SOCIALØKONOMIEN | AOF Region Nordjylland
0
De drømme
vi deler
samler os

AOF
SOCIALØKONOMIEN

SOCIALØKONOMIEN er en afdeling under AOF Region Nordjylland, og vores afdeling består af to socialøkonomiske virksomheder henholdsvis CAFE KOX i Brønderslev og Huset KOX i Hjallerup.

Fokus

Vi tilbyder forløb til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Disse mennesker er en meget vigtig del af vores socialøkonomiske virksomhed.

Vores mål er at understøtte en udviklingsproces hos vores medarbejdere, mens de er hos os, så de kommer et skridt nærmere en afklaring i forhold til et videre realistisk forløb for den enkelte.

Vi understøtter en afklaring hos den enkelte i forhold til praktik, uddannelse, arbejde eller indstilling til rehabiliteringsteamet.

Praksis
Vi søger i det daglige at ruste vores medarbejdere til større selvværd og selvtillid gennem tiltro til egne ressourcer og kompetencer, og vi oplever igennem dette arbejde at bidrage til løsningen af nutidige, samfundsmæssige udfordringer som arbejdsløshed og social eksklusion. Vi tror på, at vi i vores daglige arbejde kan afdække nye løsninger i forhold til at inkludere udsatte, og vores ønske er at inspirere til nytænkning og social samt lokal sammenhængskraft.

AOF Region Nordjyllands socialøkonomiske virksomheder er kommet til i de senere år – CAFE KOX i november 2013 og RÅVAREMARKEDET, som nu hedder Huset KOX, i april 2015 – og siden virksomhedernes åbning er der kommet mange nye aktiviteter til. I socialøkonomien bestræber vi os altid på både at udvikle vores medarbejdere og socialøkonomiske aktiviteter, så vi udfordrer hinanden og forbliver aktive og relevante i lokalområdet.

LÆS MERE OM VORES AKTIVITETER

CAFE KOX

Aktivitet

CAFE KOX er en socialøkonomisk café i centrum af Brønderslev. Vi har som mål at levere sund mad af høj kvalitet og yde god og nærværende betjening. Vi bestræber os ligeledes på at have en høj standard inden for miljøområdet, blandt andet affaldssortering og reducering af madspild. Vores lækre retter kan nydes i caféens lokaler samt i gårdhaven. Derudover tilbyder vi også take away og levering af mad ud af huset efter aftale.

Huset KOX

Aktivitet

Huset KOX er en butik under AOF Center Vendsyssel. Stedet består, udover butikken, af tre værksteder - Køkkenet, Det Kreative Værksted og Træværkstedet.

MEDARBEJDERE

Aktivitet

Her finder du alle medarbejderne i SOCIALØKONOMIEN.